Ūkio ministras E. Gustas Telšiuose aptarė pramonės parko įkūrimo galimybes


Loading...

Rugpjūčio 28 d., ūkio ministras E. Gustas Telšiuose per susitikimą su vietos savivalda ir verslu pristatė Ūkio ministerijos administruojamos 2007–2013 m. Europos Sąjungos (ES) paramos rezultatus, 2014–2020 m. ES struktūrinių investicijų priemones, diskutavo apie užsienio ir vietos investicijų pritraukimo į Telšių rajoną galimybes ir kitais verslui aktualiais klausimais.


Pasak Ūkio ministro Evaldo Gusto, 2014–2020 metų laikotarpio ES investicijomis siekiama skatinti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, diegti inovacijas, didinti smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumą, taip pat pramonės įmonių energetinį efektyvumą.


„Daugiausia paramos naujuoju ES investicijų laikotarpiu skiriama smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumui didinti – 531,453 mln. eurų. Šiuo laikotarpiu remiamas tik smulkusis ir vidutinis verslas, o prioritetas teikiamas projektams regionuose. 2014–2020 metų laikotarpiu ES investicijomis skatinamas verslumas, įmonių tarptautiškumo ir produktyvumo didinimas, ekologiškų inovacijų diegimas. Smulkusis ir vidutinis verslas taip pat remiamas finansinėmis priemonėmis: paskolomis, rizikos kapitalo fondų lėšomis“, – pristatydamas naująjį ES paramos laikotarpį kalbėjo E. Gustas.


Pasak ūkio ministro, Ūkio ministerija š. m. sausio mėnesį pirmoji iš visų institucijų paskelbė kvietimus teikti paraiškas, finansuojamas naujojo ES finansavimo periodo struktūrinių fondų lėšomis. Kvietimai buvo paskelbti pagal tris priemones: „Naujos galimybės“, „Expo sertifikatas“, „Regio Invest Lt +“.


Pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ ir „Expo sertifikatas LT“ gautos paraiškos jau įvertintos ir netrukus bus skirta parama įmonėms, o pagal priemonę „Regio Invest LT+“ gautos paraiškos dar vertinamos.


Anot E. Gusto, šiuo metu jau yra paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „E-verslas LT“. Šia priemone didinamas įmonių produktyvumas. „E-verslas LT“ skirtas elektroninio verslo sprendimams, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, diegti. Šia priemone taip pat siekiama, kad mažosios ir vidutinės įmonės pritaikytų informacinių ir ryšių technologijų sprendimus keliems įmonės išoriniams verslo procesams suderinti (klientų aptarnavimo, tiekimo logistikos, el. rinkodaros, valdymo informacijos, užsakymų pateikimo, gamybos pateikimo, el. pirkimų, atsargų valdymo arba nuotolinio darbo).


Šiuo metu taip pat paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ir pagal kitą naujojo ES investicijų laikotarpio priemonę – „Auditas pramonei LT“. „Šia priemone siekiama paskatinti pramonės įmones įvertinti savo energijos vartojimo mastą, nustatyti, kaip būtų galima sumažinti energijos vartojimą, ir numatyti atitinkamas priemones energijos vartojimo efektyvumui didinti. Pasinaudodamos priemonės „Auditas pramonėje LT“ galimybėmis, įmonės galėtų sumažinti energijos suvartojimo intensyvumą ir padidinti konkurencingumą rinkoje“, – kalbėjo E. Gustas.


Per darbo vizitą Telšiuose taip pat buvo pristatyti 2007–2013 metais įgyvendinti Ūkio ministerijos koordinuoti projektai. Telšių apskrityje ES lėšomis iš viso finansuota 115 projektų už 42,33 mln. eurų. Šiuo metu įgyvendinama 12 projektų, kuriems skirta 12,04 mln. eurų. Baigtų projektų Telšių apskrityje yra 103, jiems skirta 30,3 mln. eurų. Daugiausia projektų (44) vykdoma Mažeikių rajone.


Verslo srities projektų Telšių apskrityje įgyvendinta daugiausia – 53. Jiems skirtas 5,39 mln. eurų finansavimas. Daugiausia projektų (25) buvo finansuota pagal finansinę priemonę „Naujos galimybės“ – jiems skirta 744,9 tūkst. eurų.


Per darbo vizitą Telšiuose taip pat vyko diskusija, kurioje buvo pateikta pasiūlymų, kaip pritraukti užsienio ir vietos investuotojus į Telšių rajoną, kalbėta apie pramonės parko įkūrimo Telšiuose galimybes, aptarti kiti verslui ir vietos savivaldai aktualūs klausimai.


Šaltinis: UKMIN.lt