2019-11-20

Dėmesio centre – klimato kaita

2019 11 19 Briuselyje įvykusiame ES žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų tarybos posėdyje daugiausiai dėmesio skirta teisės aktų pasiūlymams dėl bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) po 2020 m. Su aplinka ir klimatu yra susiję 3 iš 9 būsimosios BŽŪP prioritetinių tikslų. Daugelis valstybių narių iš esmės palaiko didesnes BŽŪP ambicijas aplinkosaugos ir klimato srityje, tačiau pabrėžia, kad tam turėtų būti skirtas tinkamas finansavimas, mažinama administracinė našta ūkininkams ir paramą administruojančioms institucijoms, valstybėms narėms suteikiamas didesnis lankstumas įgyvendinant su aplinka …Plačiau

2019-11-20

Pratęstas laukų tręšimo mėšlu terminas

2019 11 19 Atsižvelgiant į palankias šių metų rudens sąlygas, tręšimas mėšlu ir srutomis pratęstas iki šių metų gruodžio 1 d. (imtinai). Visais atvejais draudžiama tręšti ant įšalusios, įmirkusios ir apsnigtos žemės. Tinkamai naudojamas mėšlas ar srutos yra  ypač vertinga trąša dirvožemio savybėms gerinti ir maisto medžiagų, tarp jų – mikroelementų, atsargoms jame gausinti. Tačiau pernelyg gausus, nesubalansuotas ir netinkamu laiku vykdomas tręšimas (kai augalų vegetacija nebevyksta), gali padaryti žalos dirvožemio biologinėms, cheminėms ir fizinėms savybėms …Plačiau

2019-11-20

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas plečia paslaugų ratą

2019 11 19 Pakeitus UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ veiklą reglamentuojantį Vyriausybės nutarimą ir garantijų teikimo nuostatus, nuo  lapkričio 15 d. įsigaliojo naujos bendrovės veiklos sritys bei paslaugų teikimo sąlygos. Naujasis veiklą reglamentuojantis nutarimas aiškiau apibrėžia klientų ratą – garantijos gali būti teikiamos už Lietuvos Respublikoje veikiantiems ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, teikiamas finansines paslaugas. Ūkio subjektų veikla turi būti vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje (ne didesnėse …Plačiau

2019-11-20

Premjeras reiškia užuojautą dėl diplomato Ričardo Bačkio mirties

2019 11 19 „Į amžinybę iškeliavo garbingos giminės atstovas, intelektualas, buvęs Lietuvos diplomatas Ričardas Bačkis. Nuoširdžiai užjaučiu Kardinolą  Audrį  Juozą Bačkį, artimuosius, gimines ir draugus dėl šios šviesios asmenybės  netekties“, – sakoma Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio užuojautoje. Šaltinis: lrv.lt

2019-11-19

Vidutinės faktinės bazinių rodiklių pieno supirkimo kainos rugsėjo mėn.

2019 11 18 Informuojame apie vidutines faktines (įskaitant priedus, priemokas ir nuoskaitas) bazinių rodiklių pieno supirkimo kainas, mokėtas pieno gamintojams ir kitoms pieną supirkusioms įmonėms  2019 m. rugsėjo mėn. Žalio pieno pardavėjų grupės nustatytos Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių– parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatyme. Informacija yra čia. Šaltinis: UKMIN.lt

2019-11-19

Sumažėjo galimai dioksinais užteršto regiono ribos

2019 11 18 Įvertinus naujausius laboratorinių tyrimų rezultatus, mažėja galimai dioksinais užteršta Alytaus rajono teritorija: taršos tyrimai ir toliau intensyviai bus vykdomi 17 Alytaus rajono kaimų teritorijoje. Juose atrinktuose mėginiuose tarša dioksinais nustatyta iš viso 10 žaliavinio pieno mėginių, taip pat 1 žolės ir 1 žiemkenčių želmenų mėginyje. Tuo tarpu dar 6 kaimuose, ištyrus čia atrinktus mėginius  ir nenustačius taršos kenksmingomis medžiagomis, nuo šio penktadienio apribojimai tiekti žaliavinį pieną rinkai ir naudoti jį asmeninėms reikmėms atšaukiami. Nacionalinio maisto …Plačiau

2019-11-19

Premjeras sveikina Latviją su Nepriklausomybės diena

2019 11 18 Ministras Pirmininkas Vyriausybės ir Lietuvos žmonių vardu pasveikino Latviją Nepriklausomybės dienos proga. „Kasmetinis Baltų vienybės dienos minėjimas, grindžiamas broliškais ryšiais, glaudžia kaimynyste ir  bendra istorine patirtimi, rodo, kad mūsų abiejų baltiškų tautų bendrystė toliau stiprėja”, – sakoma premjero sveikinime. Vyriausybės vadovas pasidžiaugė abiejų tautų vienybe ir tvirta partneryste Europos Sąjungoje ir NATO, taip pat pabrėžė bendrus saugumo iššūkius. S. Skvernelis pasveikino Latvijos premjerą su sėkmingu Latvijos pirmininkavimu Baltijos Ministrų Taryboje ir padėkojo …Plačiau

2019-11-19

Lapkričio 22 d. vyks 1863–1864 m. sukilimo vadų ir dalyvių valstybinės laidotuvės

2019 11 18 Šių metų lapkričio 22 dieną vyks 1863–1864 m. sukilimo vadų Zigmanto Sierakausko ir Konstantino Kalinausko bei dar 18-os sukilimo dalyvių, kurių palaikai rasti Gedimino kalne, valstybinių laidotuvių ceremonija.  Laidotuvių ceremonija penktadienį 8.30 val. prasidės Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų vidiniame kieme. 8.45 val. 1863–1864 m. sukilimo vadų ir dalyvių karstai bus įnešti į Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedrą baziliką. Čia su sukilėlių palaikais nuo 9.00 val. iki 11.30 val. galės …Plačiau

2019-11-17

Darbo grupė skatins alternatyviosios veiklos kaime plėtrą

2019 11 15 Žemės ūkio ministras Andrius Palionis sudarė tarpinstitucinę darbo grupę, kurios tikslas – inicijuoti teisės aktų rengimą ar keitimą, siekiant sudaryti sąlygas smulkiesiems šeimos ūkiams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui kurtis ir plėstis regionuose. Ministras bus ir šios grupės darbo grupės pirmininkas. Darbo grupės nariai yra Žemės ūkio ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo, Vidaus reikalų, Ekonomikos ir inovacijų ministerijų, Žemės ūkio rūmų, Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos mokslininkų sąjungos, Pasaulio lietuvių …Plačiau

2019-11-17

Amatininkų silpnoji vieta pardavimai – rado būdą tai pakeisti

2019 11 15 Žemės ūkio ministerijoje prasidėjo VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros kartu su Žemės ūkio rūmais organizuojamas trijų seminarų ciklas „Tautinio paveldo produktų pardavimų ir pateikimo klientams bei visuomenei sistemos kūrimas“. „Mes norime Jums padėti skaitmeninio pasaulio chaose atrasti nišą savo produkcijos rinkodarai, išmokti teisingai ir taikliai pozicionuoti rinkoje jau sėkmingai besivystantį ar naujai įkurtą verslą“, – pristatydama naują seminarų ciklą apie jų paskirtį kalbėjo VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktorė Aneta Kacėnaitė. …Plačiau

2019-11-17

Arčiausiai žemdirbių – savivaldybių žemės ūkio padaliniai

2019 11 14 Druskininkuose surengtame savivaldybių žemės ūkio skyrių vadovų ir specialistų seminare – susitikime su Žemės ūkio ministerijos, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, VĮ Valstybės žemės fondo atstovais aptarta daug svarbių klausimų, aktualių sklandžiam savivaldybių žemės ūkio padalinių darbui. “Noriu padėkoti Jums, aktyviai bendradarbiaujantiems tiek su ministerija, tiek su savo rajonų žemdirbiais. Jūs esate arčiausiai žmonių, pirmieji išgirstate jų problemas, todėl labai laukiame Jūsų minčių ir pasiūlymų”, – kalbėjo žemės ūkio  viceministras Petras Narkevičius, …Plačiau

2019-11-17

Premjero susitikime su Lietuvos atstovais Europos Parlamente – aktualūs ES darbotvarkės klausimai

2019 11 15 Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis susitiko su Lietuvos atstovais Europos Parlamente ir aptarė aktualius bendrijos darbotvarkės klausimus. Pasak Premjero, Lietuva turi tikrai labai patyrusius atstovus Europos Parlamente, užimančius svarbias pozicijas politinėse grupėse ir komitetuose. Per susitikimą su europarlamentarais aptartos naujos Europos Komisijos patvirtinimo perspektyvos, Lietuvos interesai, formuojant ES sektorinių politikų kryptis, Europos Sąjungos paramos Rytų partnerystės šalims klausimai, transatlantinio bendradarbiavimo priemonės ir perspektyvos. Didelis dėmesys skirtas Lietuvos ir regiono šalių interesams, daugiamečio …Plačiau

2019-11-17

Vyriausybės kancleris: kviečiu Japonijos verslą atrasti Lietuvą

2019 11 15 Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis susitiko Japonijos pramonės įmonių federacijos „Keidanren“ atstovais ir aptarė ekonominio bendradarbiavimo perspektyvas bei pristatė investavimo Lietuvoje galimybes.     Vyriausybės kancleris premjero  vardu padėkojo už išskirtinį dėmesį Lietuvai ir pasidžiaugė, jog  šios  delegacijos vizitas – vis labiau aktyvėjančio Lietuvos ir Japonijos bendradarbiavimo rezultatas. Akcentuota, kad Japonija yra pagrindinė Lietuvos partnerė Azijoje ir abi valstybės turi bendrą požiūrį į vertybes ir globalius iššūkius. Lietuva rėmė Japonijos kandidatūrą balsuojant dėl teisės surengti …Plačiau

2019-11-17

Vyriausybės kancleris susitiko su būsimais ministrais

2019 11 15 Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis ir kai kurių ministerijų vadovybės atstovai susitiko su projekto „Studente, tapk ministru!“ dalyviais Vyriausybės posėdžių salėje.  „Jaunieji ministrai, džiaugiuosi, per trumpą laiką jūs suspėjote ne tik įžvelgti problemas, bet ir sugalvoti, kaip jos galėtų būti sprendžiamos. Tikiuosi, jog pajutote, kad buvimas ministru ar tiesiog valstybės tarnautoju nėra lengva profesija. O gerų valstybės tarnautojų mūsų valstybei reikia kaip niekad – tik taip galime tikėtis maksimaliai geriausių sprendimų. Viliuosi, kad šis projektas neatbaidė, …Plačiau

2019-11-12

Pradedama žurnalistų akreditacija į 1863–1864 m. sukilimo vadų ir dalyvių valstybines laidotuves

2019 11 11 Vyriausybės kanceliarija pradeda žiniasklaidos atstovų akreditaciją į 1863–1864 m. sukilimo vadų Zigmanto Sierakausko ir Konstantino Kalinausko bei dar 18-os dalyvių, kurių palaikai buvo rasti Gedimino kalne, valstybinių laidotuvių ceremoniją, vyksiančią 2019 m. lapkričio 22 d. Prašome registruoti žiniasklaidos atstovus, pageidaujančius dirbti ceremonijos metu. Detalesnę informaciją ir registracijos formos nuorodą rasite čia: REGISTRACIJA BRĖŽINIAI PROGRAMA ŽINIASKLAIDAI   2017 …Plačiau

2019-11-12

Premjeras sveikina Lenkiją 101-ųjų nepriklausomybės metinių proga

2019 11 11 Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis Vyriausybės vardu nuoširdžiai sveikina Lenkijos žmones 101-ųjų nepriklausomybės metinių proga. „Džiaugiamės pernai ypač suintensyvėjusiu mūsų vyriausybių bendradarbiavimu politikos, ekonomikos ir kultūros srityse ir esame pasirengę jį toliau plėtoti. Siekis  kurti stiprią ir vieningą Europos Sąjungą, kuri daugiau investuotų į transatlantinio ryšio stiprinimą, išlieka bendras Lietuvos ir Lenkijos uždavinys. Šiemet minėdami demokratinės revoliucijos Lenkijoje, Baltijos kelio ir Berlyno sienos griuvimo 30 metų sukaktis, galime su pasididžiavimu įvertinti, kiek daug pasiekėme įgyvendindami laisvės …Plačiau

2019-11-10

Premjeras Berlyno sienos griuvimo 30 metų sukakties proga pasveikino A. Merkel

2019 11 09 Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis Vyriausybės vardu pasveikino Vokietijos kanclerę Angelą Merkel ir visus Vokietijos žmones su Berlyno sienos griuvimo 30 metų sukaktimi. Pasak premjero, tai mūsų tautoms ypač svarbus įvykis, atvedęs į Vokietijos ir visos Europos susivienijimą. „Didžiuojamės, kad Baltijos kelias, kurio 30 metų sukaktį pažymėjome prieš kelis mėnesius, buvo to paties išsilaisvinimo žygio dalis. Niekada nepamiršime to meto žmonių ryžto ir pasiaukojimo, atvėrusio ateities kartoms galimybes laisvai kurti demokratija ir gerove grindžiamą …Plačiau

2019-11-09

Lietuva pritaria Lenkijos iniciatyvai kovoti su mokesčių vengimu Europos Sąjungoje

2019 11 08 Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis išsiuntė laišką Lenkijos premjerui Mateuszui Morawieckiui. Šiame laiške remiama iniciatyva kovoti su mokesčiu vengimu Europos Sąjungoje.   Laiške pabrėžiama, kad Lietuva nuosekliai remia veiksmus, kuriais siekiama skatinti efektyviausius sprendinius kovojant su pridėtinės vertės mokesčio ( PVM) vengimu. Visiškai palaikomas siekis stiprinti pažangių kovos su sukčiavimu būdų ir priemonių paiešką, naudojantis glaudesniu bendradarbiavimu šioje srityje. Akcentuojama, kad PVM yra labai svarbus ES valstybių narių nacionalinių biudžetų pajamų šaltinis. ES veikianti …Plačiau

2019-11-09

Kampanija „Lietuvos DNR“ pelnė prestižinį rinkodaros apdovanojimą

2019 11 08 Vyriausybės kanceliarijos Lietuvos įvaizdžio grupės inicijuota komunikacinė kampanija „Lietuvos DNR“ prestižiniuose „City, Nation, Place Awards“ apdovanojimuose buvo pripažinta geriausia 2019 m. rinkodaros kampanija. Tarptautiniuose šalių rinkodaros apdovanojimuose Lietuva aplenkė Čilę, Kosta Riką, Suomiją, Australiją ir Nyderlandus.  „Lietuvai tai išskirtinė savaitė. Vilniaus turizmo rinkodaros kampanija prestižiniuose tarptautiniuose turizmo apdovanojimuose „International Travel & Tourism Awards“ pripažinta geriausia. Šiandien dar vienas tarptautinis apdovanojimas. Ypač džiugu, kad Lietuva pastebėta visuomenės įtraukimo kuriant šalies prekės ženklą kategorijoje. Būtent visuomenės palaikymas …Plačiau

2019-11-08

Dėl tikrovės neatitinkančios informacijos

2019 11 07 Informuojame, kad naujienų portalo „15min.lt“ žurnalistai Birutė Davidonytė ir Dovydas Pancerovas publikacijoje „Gerų santykių su Lenkija kaina – milijonai naftos koncernui ir parama premjero aplinkai“ skelbia tikrovės neatitinkančią, prielaidomis grįstą ir / arba tendencingai pateikiamą informaciją apie Ministro Pirmininko, Vyriausybės, Energetikos ministerijos, Susisiekimo ministerijos, joms pavaldžių įstaigų bei institucijų veiklą ir santykius su Lenkijos valstybiniu naftos koncernu „Orlen Lietuva“. Pateikiame ne anoniminiais šaltiniais, mėgėjiškomis bei subjektyviomis interpretacijomis, o skaičiais ir faktais paremtą informaciją bei paaiškinimus. …Plačiau

2019-11-08

Projektai, įgyvendinti su Lenkijos ir Ukrainos jaunimu, tiesia tiltus ateities planams

2019 11 07 Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis dalyvavo Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos ir Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo 2019 m. finansuotų projektų metinio įvertinimo renginyje. Sveikinimo kalboje D. Matulionis pabrėžė, kad simboliška, jog šis susitikimas vyksta ten, kur daugiau nei prieš dešimtmetį gimė idėja įkurti pirmąjį Lietuvoje dvišalį Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondą, – tai yra Vyriausybės rūmuose. Pasak jo, būtent sėkmingas jaunų žmonių darbas paskatino plėsti veiklą ir įsteigti Lietuvos ir …Plačiau

2019-11-07

Premjeras reiškia nuoširdžią užuojautą dėl profesoriaus Mečislovo Jučo mirties

2019 11 06 Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis reiškia nuoširdžią užuojautą dėl žymus istoriko profesoriaus Mečislovo Jučo mirties. „Netekome iškilaus mokslininko, kuris visą savo ilgą kūrybinį, ieškojimų ir atradimų kupiną kelią paskyrė senosios Lietuvos valstybės istorijai, mūsų tautos savasties saugojimui.  Ši tauri asmenybė daug prisidėjo prie fundamentalių rašytinių istorijos  šaltinių tyrimų ir paskatino domėtis valstybės ištakomis ir raida daugel savo mokinių. Reiškiu nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems, bendraminčiams ir bičiuliams, visiems, kuriems, teko laimė klausytis profesoriaus paskaitų ir didelė garbė …Plačiau

2019-11-07

1863–1864 m. sukilimo vadų ir dalyvių valstybinių laidotuvių ceremonija vyks 2019 m. lapkričio 22 d.

2019 11 06 2017 m. sausio 3 d. pradėjus Gedimino kalno šlaitų tvarkymo darbus, kalno aikštelėje atsitiktinai buvo rasti palaidojimai. Įsitikinus, kad tai 1863–1864 m. sukilimo dalyvių, nužudytų Vilniaus Lukiškių aikštėje, palaikai, buvo pratęsta paieška ir atkasti 20-ies asmenų palaikai. Nuspręsta 1863–1864 m. sukilėlių vadų ir dalyvių valstybinių laidotuvių ceremoniją, bendradarbiaujant su Lenkija, surengti po mėnesio 2019 m. lapkričio 22 d. Palaikai bus laidojami Vilniaus Rasų kapinėse. XVIII a. pabaigoje Rusijai, Prūsijai ir Austrijai pasidalijus Lenkijos ir Lietuvos …Plačiau

2019-11-07

Žala dėl gaisro Alytuje bus kompensuojama operatyviai

2019 11 06 Vyriausybės pasitarime iš esmės pritarta Žemės ūkio ministerijos pasiūlymui nedelsiant pradėti kompensuoti žalos nuostolius, kuriuos dėl gaisro Alytaus mieste patyrė gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos.   Alytaus miesto ir rajono savivaldybių administracijos direktoriams pasiūlyta nuo 2019 m. lapkričio 15 d. (toliau – kas dvi savaites) teikti Finansų ministerijai bendrą prašymą dėl lėšų valstybės paramai gyventojams, ūkio subjektams, kitoms įstaigoms už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos.  Aplinkos, Žemės ūkio, Sveikatos apsaugos ministerijoms pavesta iki 2019 …Plačiau

2019-11-06

Vyriausybės kancleris: Lietuvos ir Kinijos bendradarbiavimas plečiasi

2019 11 05 Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis šiandien Šanchajuje, Kinijoje atidarė tarptautinę parodą „China International Import Expo“ (CIIE). Šiame svarbiame renginyje įžanginius žodžius tarė Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ir Prancūzijos vadovas Emmanuelis Macronas.   „Manau, mūsų įmonės turi unikalią galimybę pristatyti tekstilės, juvelyrikos ir ypač maisto pramonės bei žemės ūkio produkciją. Tai proga užmegzti kontaktus ir paversti tai konkrečiais Lietuvos verslui naudingais projektais“, – sakė A. Stončaitis.     Parodoje dalyvauja delegacijos daugiau kaip iš 170 šalių, produkciją pristato per …Plačiau

2019-11-06

S. Skvernelis pasveikino naująjį Rumunijos premjerą

2019 11 05 Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis pasveikino naująjį Rumunijos premjerą Ludovicą Orbaną, kurio Vyriausybę pirmadienį (lapkričio 4 d.) patvirtino Rumunijos parlamentas. S. Skvernelis palinkėjo L. Orbanui ištvermės ir ryžto įgyvendinant piliečių lūkesčius ir pareiškė, kad esame pasirengę toliau plėtoti glaudų bendradarbiavimą Europos Sąjungoje ir NATO bei stiprinti dvišalius Lietuvos ir Rumunijos santykius.  Šaltinis: lrv.lt

2019-11-05

Premjeras reiškia užuojautą dėl Edgaro Leichterio mirties

2019 11 04 Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis reiškia užuojautą dėl Valstybės pažangos tarybos nario Edgaro Leichterio mirties. „Labai gaila, kad taip anksti nutrūko Jūsų kūrybingas ir intensyvus gyvenimo kelias. Jums visada rūpėjo, kad Lietuva būtų inovatyvi, modernią ekonomiką vystanti šalis,  buvote  aktyvus verslo ir valstybės institucijų dialogo puoselėtojas, įvairių proveržio strategijų iniciatorius ir kūrėjas. Tai didelė netektis visiems, kurie  atsakingai dirba dėl Lietuvos gerovės. Nuoširdžiai užjaučiu velionio šeimą, artimuosius, bičiulius ir visus, kuriems teko  pažinoti šią kūrybingą asmenybę“, …Plačiau

2019-11-05

Medikai kviečiami aktyviai pasisakyti, kaip gerinti mikroklimatą darbe

2019 11 04 Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Vyriausybės kanceliarija skelbia viešąją konsultaciją, kurioje aktyviai dalyvauti kviečia medikų bendruomenę ir visus kitus, kurie neabejingi sunkumams, su kuriais susiduria medikai darbe. Taip tikimasi išgirsti ne tik medikų  nuomonę apie konkrečias iniciatyvas, kaip būtų galima gerinti mikroklimatą, psichosocialines darbo sąlygas, tarpusavio bendravimo kultūrą ir spręsti kitas problemas gydymo įstaigose. Kartu siekiama paskatinti medikų bendruomenę dar labiau kalbėti, netylėti ir tartis, siekiant rasti geriausius sprendimus. Pasibaigus šiai viešajai konsultacijai, …Plačiau

2019-11-02

Premjeras reiškia užuojautą dėl V. Zabielos netekties

2019 11 01 Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis reiškia užuojautą dėl žymaus advokato, buvusio Seimo nario Vytauto Zabielos netekties. „Lietuva neteko talentingo teisininko, advokato, pedagogo, aktyvaus visuomenės veikėjo, ženkliai prisidėjusio prie šalies advokatūros kūrimo ir plėtros. Tai buvo ryškus žmogus, kuris dar ne vienai kartai išliks Lietuvos teisės istorijoje.  Šią sunkią netekties valandą reiškiu nuoširdžią užuojautą artimiesiems, bičiuliams, kolegoms ir visiems, kuriems teko pažinoti šią asmenybę“, – sakoma premjero užuojautoje. Šaltinis: lrv.lt

2019-10-31

Žemdirbiams – palankesnės skolinimosi sąlygos

2019 10 30 Nuo lapkričio 15 d. uždaroji akcinė bendrovė „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ galės garantuoti lizingo bendrovėms iki 80 proc. neatgautos lizingo sutartyje nustatytos kainos dalies sumokėjimą už perkamą ne tik naują, bet ir naudotą žemdirbių gamybinę įrangą. Šiam Žemės ūkio ministerijos siūlymui posėdyje pritarė Vyriausybė. Tokiu būdu finansinės nuomos paslaugomis galės naudotis daugiau žemdirbių, jų neberibos reikalavimas pirkti tik naują gamybinę įrangą ar įrenginius, todėl sumažės skolinimosi kaštai. Taip pat UAB Žemės ūkio …Plačiau