Ūkio ministerijai pateikti Lietuvos organizacijų siūlymai dėl pretendentų atrankai į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą


Loading...

Šių metų rugpjūčio 31 d. vyko pirmasis Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius atrankos vertinimo komisijos posėdis. Per posėdį buvo apžvelgtas pasiūlymus pateikusių organizacijų ir jų siūlomų kandidatų sąrašas, aptarti organizaciniai atrankos klausimai. Kiti komisijos posėdžiai numatyti šių metų rugsėjo 7 ir 14 dienomis.

Iš Lietuvos į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius bus atrinkti 9 kandidatai – po 3 iš atskirų tikslinių grupių: darbdavių, darbuotojų ir atstovaujančiųjų įvairiems kitiems pilietinės visuomenės interesams. Atrenkant kandidatus vertinama organizacijos atstovaujama visuomenės dalis, veikla, patirtis, narių skaičius, finansinis stabilumas ir kiti kriterijai. Taip pat vertinamos organizacijų siūlomų atstovų žinios apie Europos Sąjungą, jos institucijas ir komitetą, taip pat gebėjimas bendrauti užsienio kalba.

Lietuvos organizacijos Ūkio ministerijai pateikė prašymus dalyvauti atrankoje ir jų siūlomus kandidatus į komiteto narius. Su prašymus pateikusiomis Lietuvos organizacijomis ir jų siūlomų pretendentų sąrašu galite susipažinti čia.


Atranką į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius sudaro trys etapai: pasiūlymų administracinės atitikties ir organizacijos tinkamumo vertinimas; organizacijų vertinimas balais; kandidatų pokalbis su atstovais. Atrinktų kandidatų į komitetą sąrašą Ūkio ministerija teikia tvirtinti Vyriausybei. Apie kandidatais siūlomus Lietuvos organizacijų atstovus Užsienio reikalų ministerija informuoja ES Tarybą.


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas yra Europos Sąjungos patariamasis organas, įsteigtas 1957 metais. Jis teikia konsultacijas svarbiausioms Europos Sąjungos institucijoms (Europos Komisijai, Europos Vadovų Tarybai, Europos Parlamentui) ir suteikia galimybę valstybių narių pilietinės visuomenės organizacijoms išreikšti savo nuomonę Europos lygmeniu. Komitetą 2015-2020 m. sudarys 350 narių iš Europos Sąjungos valstybių.


Šaltinis: UKMIN.lt