Ūkio ministras su Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos generaliniu sekretoriumi Houlinu Zhao aptarė verslumo skatinimo priemones


Loading...

Šiandien, rugsėjo 3 d., ūkio ministras Evaldas Gustas per Vilniaus inovacijų forume „Inovation Drift“ vykusį dvišalį susitikimą su Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos generaliniu sekretoriumi Houlinu Zhao aptarė Lietuvoje vykdomas verslumo skatinimo priemones ir Lietuvos pradedančiųjų įmonių („startuolių“) sąlygas.


Per susitikimą H. Zhao pristatė savo vadovaujamos ITU agentūros metinę konferenciją, kuri vyks šių metų spalio mėnesį Budapešte (Vengrija), ir pakvietė dalyvauti šiame renginyje. Svarbiausias renginio tikslas – skatinti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) dialogą ir partnerystę su garsiomis kompanijomis bei valdžios institucijomis, taip pat skatinti įvairių pasaulio regionų verslumą. Renginyje veiks nacionaliniai Afrikos, Azijos, arabų šalių stendai, sėkmingiausiai įvairiose šalyse įgyvendinamiems MVĮ projektams bus įteikti apdovanojimai. Svečias pažadėjo informuoti dėl galimybių Lietuvos MVĮ dalyvauti šiame renginyje ir taip pat paskatinti jų tarptautiškumą.


„Mažosios ir vidutinės įmonės Lietuvos ekonomikai yra svarbesnės nei daugumoje kitų Europos Sąjungos valstybių narių. Jos sudaro apie 99,5 visų Lietuvos įmonių. Šiose įmonėse dirba apie tris ketvirtadalius visų Lietuvos įmonių darbuotojų, jie sukuria beveik 70 procentų pridėtinės vertės Lietuvoje. Europos Sąjungos vidurkis šioje srityje siekia mažiau nei 60 procentų“, – sako ūkio ministras E. Gustas.


Pasak ūkio ministro, Lietuva tampa vis konkurencingesne valstybe, kurios verslo įmonės geba varžytis ne tik nacionalinėje, bet ir tarptautinėje rinkoje. Tai rodo 2015 metais paskelbtas pasaulio konkurencingumo indeksas. Pagal šį indeksą Lietuva užėmė 28-ąją vietą tarp 61 šalies ekonomikos. Verta paminėti, kad, skaičiuojant konkurencingumo indeksą, Lietuva užėmė pirmąją vietą pagal verslumą, aplenkdama praėjusių metų šios kategorijos lyderį Izraelį.


Anot E. Gusto, prie šalies konkurencingumo lygio kėlimo prisideda ir pastangos kelti šalies gyventojų verslumo lygį. Lietuvos 2014–2020 metų verslumo veiksmų plane numatyta kurti nuoseklią ir nuolatinę verslumo švietimo ir mokymo sistemą, plėtoti verslui palankią aplinką. Siekdama šių tikslų, Ūkio ministerija mažina verslui tenkančią administracinę naštą, lengvina verslo sąlygas, skatina pradedančiųjų įmonių kūrimąsi, verslumą regionuose, parengė socialinio verslo koncepciją.


Per susitikimą ūkio ministras paminėjo ir konkrečias 2014 metais įgyvendintas priemones, prisidėjusias prie verslo sąlygų gerinimo Lietuvoje: „Ūkio ministerija baigė atlikti leidimų ir licencijų peržiūrą  – išanalizavo licencijas reglamentuojančius teisės aktus ir pateikė pasiūlymus dėl leidimų išdavimo procedūrų supaprastinimo ir elektronizavimo, neproporcingų ir nereikalingų reikalavimų panaikinimo, kai kurių tipų licencijas pasiūlė pakeisti deklaracijomis“.


E. Gusto teigimu, siekdama paskatinti Lietuvos gyventojų verslumą, Ūkio ministerija sudaro sąlygas verslo atstovams gauti įmonėms kurti ir verslui plėtoti reikalingą finansavimą. Skatinant verslininkus, teikiamos lengvatinės paskolos, garantijos, kurios apima iki 80 proc. visos paskolos sumos, veikia rizikos kapitalo fondai. Verslo atstovai taip pat gali pasinaudoti Europos Sąjungos investicijomis.


Per susitikimą ūkio ministras pristatė ir kuriamus socialinio verslo pagrindus. Pasak E. Gusto, šiuo metu yra rengiamas socialinio verslo skatinimo veiksmų planas, kuriuo kuriama palanki teisinė aplinka ir finansinė ir mokesčių paramos sistema socialiniam verslui, taip pat siekiama didinti informuotumą apie socialinį verslą.


E. Gustas H. Zhao pristatė pradedančiųjų įmonių sistemą Lietuvoje. Ši sistema Lietuvoje dar jauna, tačiau gana svarbi, nes kiekvienas naujas verslas – tai ne tik įnašas į šalies ekonomiką, bet ir prisiimta didelė atsakomybė, naujos žinios bei augantis inovatyvių produktų kūrimo potencialas.


Šiuo metu dauguma pradedančiųjų įmonių Lietuvoje veikia informacinių technologijų srityje – kuria internetinius sprendimus ir programas išmaniesiems mobiliesiems telefonams. Lietuvos informacinių technologijų kūrėjai žinomi dėl savo kompetencijos ir įgūdžių, juos samdo net tokios garsios informacinių technologijų bendrovės kaip „Facebook“, „Google“ ar „Microsoft“.


Kartu su ūkio ministru E. Gustu dvišaliame susitikime su Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos generaliniu sekretoriumi H. Zhao dalyvavo VšĮ „Versli Lietuva“ vadovas Mantas Nocius ir Ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento Smulkiojo ir vidutinio verslo politikos skyriaus vedėja Raminta Krulikauskienė.


Lietuvoje lankydamasis rugsėjo 2–3 dienomis H. Zhao Vilniuje susitiko su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi, susisiekimo ministru Rimantu Sinkevičiumi, Ryšių ir reguliavimo tarnybos direktoriumi Feliksu Dobrovolskiu ir Vilniaus universiteto rektoriumi Artūru Žukausku, taip pat lankėsi „Saulėtekio“ slėnyje.


Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (TTS) – Jungtinių Tautų specializuota agentūra, atstovaujanti informacinių ir ryšių technologijų sektoriui. TTS narėmis yra tapusios 193 valstybės narės ir daugiau nei 700 privačiojo sektoriaus subjektų ir akademinių institucijų. TTS yra įsikūrusi Ženevoje, Šveicarijoje, ir turi dvylika regioninių biurų visame pasaulyje.


Šaltinis: UKMIN.lt