Rekomendacijos ūkinių gyvūnų ir paukščių laikytojams Alytaus rajono kaimuose

2019 12 13

connect-20333__340.jpg

Ketvirtadienį Alytuje vykusiame Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, į kurį buvo pakviesti ir ūkininkai, Žemės ūkio ministerija, remdamasi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos rekomendacijomis, pateikė siūlymus ir rekomendacijas, jei komisija priimtų sprendimą naikinti ūkinius gyvūnus iš 9 kaimų, nukentėjusių nuo gaisro Alytuje, numatant žalos atlyginimą jų laikytojams.


Žemės ūkio ministras Andrius Palionis, pristatydamas situaciją Alytaus rajono ekstremalių situacijų komisijai, informavo, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) rekomenduoja priimti sprendimą dėl 151 karvės, kurių piene atlikus antrą mėginį arba pirmajame kelis kartus viršyta nustatyta norma, likvidavimo. Taip pat siūloma naikinti 67 mėsinius galvijus bei 14 vienetų prieauglio. Šiuo metu laukiama 18 gyvulių tyrimų, vertinama rizika dar 200 gyvulių.


Rekomenduojama naikinti 36 avis ir ožkas, laukiama 4 gyvulių tyrimų rezultatų, vertinama dar 143 gyvulių rizika.


Siūloma naikinti 118 vištų (dar 60 vertinama rizika), 3 kalakutus (6 dar vertinama rizika), 10 žąsų, 15 triušių (dar 20 vertinama rizika).


Bitėms (171 šeima) apribojimai kol kas netaikomi.


Ministras pabrėžė, kad būsimas komisijos sprendimas turi būti priimtas tik po diskusijų su gyvūnų laikytojais.


„Suprantame ūkininkų nerimą ir nuogąstavimus. Kaimo žmogui atsisveikinti su gyvuliu yra labai sunku, todėl pritariame idėjai atlikti dar vieną papildomą tyrimą, kad būtų išsklaidytos menkiausios ūkininkų abejonės, kad toks sprendimas yra būtinybė“, – kalbėjo žemės ūkio ministras.


Posėdyje pritarta, kad savivaldybė dar kartą atliektų tyrimus ir tik tada galutinai bus nuspręsta, ar bus naikinami gyvuliai.


Buvo pristatyta ir aptarta gyvūnų naikinimo procedūra ir galimas žalos atlyginimas, jei po papildomų tyrimų būtų nuspręsta naikinti gyvūnus.


Paukščius naikintų VMTV ir perduotų utilizuoti juos UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“, kiti smulkūs gyvūnai būtų vežami į skerdyklą.


Alytaus rajono savivaldybei siūloma organizuoti ūkinių gyvūnų ir  paukščių likvidavimo darbus.


Ministerija taip pat rekomendavo registruoti arba atnaujinti (jei Ūkinių gyvūnų registre neatnaujinti) duomenis apie visus laikomus smulkius ūkinius gyvūnus ir paukščius  (vištas, antis, triušius, avis ir kt.), gruodžio mėnesio registravimo duomenys turėtų būti naudojami  žalos dydžiui nustatyti.


Galvijų utilizavimo žalos atlyginimas


Ūkininkai patys deklaruoja žalos  už sunaikintus gyvulius   dydį.


Ministerija siūlo likvidavus karvę  iki pavasario kompensuoti  už nerealizuotą pieną.  Pavasarį po pakartotino rizikos vertinimo (žolės tyrimų) spręsti apie galimybę atnaujinti bandą. 


Aptartos ir skerdimo paslaugos – skerdyklą ūkininkas galės pasirinkti pats arba skerdyklą pasirinks savivaldybė.  


Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos rekomendacijos


VMVT, atsižvelgdama į rizikos vertinimą, rekomenduoja nustatyti netinkamais tolesniam auginimui mėsai ar produkcijos (pieno, kiaušinių) gamybai ūkinius gyvūnus ir paukščius, kuriems atlikus vieną pieno mėginio laboratorinį tyrimą nustatyta, kad tarša dioksinais ženkliai daugiau nei 2 kartus viršija didžiausią leistiną koncentraciją.


Taip pat, kai atlikus dviejų pieno mėginių laboratorinius tyrimus (pirminį ir pakartotinį), abiejuose nustatyta dioksinų koncentracija viršija didžiausią leistiną koncentraciją.


Kai kuriuose ūkiuose prieauglį rekomenduojama naikinti neatliekant papildomų laboratorinių tyrimų dėl laikymo sąlygų duomenų deklaravimo neobjektyvumo ir ekonominių kaštų (1 telyčios paskerdimas ir tyrimas kainuos brangiau nei sunaikinimas ir išmoka).


Naikinti siūloma ir tais atvejais, kai atlikus mėsos mėginio laboratorinius tyrimus nustatyta, kad tarša dioksinais ženkliai viršija didžiausią leistiną koncentraciją.


Jei atlikus kiaušinių mėginių tyrimus nustatyta dioksinų tarša viršija didžiausią leistiną koncentraciją, (atliktas pirminis tyrimas, pakartotinio tyrimo atlikti netikslinga), VMVT taip pat rekomenduoja juos naikinti.                                


 


 


 

Šaltinis: UKMIN.lt