Užregistruoti Darbo kodekso ir užimtumo įstatymo pakeitimo projektai

2020-03-26 užregistruotas DK ir užimtumo įstatymo pakeitimo PROJEKTAI, pagal kuriuos žymiai aiškiau nustatoma kaip bus mokamos subsidijos.

Paveiksliuke du prastovos ir gaunamos subsidijos skaičiavimai už 2020m. kovą ir 2020m. balandį. Vienas variantas, kai darbdavys nusprendžia mokėti už prastovą MMĄ ir gauti 90% subsidiją ir kitas variantas, kai darbdavys moka 1,5 MMA už prastovą ir pasirenka gauti 70% subsidiją. Mūsų skaičiavimai rodo, kad darbdavys, kuris mokės MMA už prastovą gaus beveik du kartus didesnį finansavimą, nors jo įsipareigijimai išlaikyti darbo vietą bus du kartus mažesni.

Įdomiausios projektų detalės ir akcentai:
Darbdaviai negaus jokios subsidijos arba turės grąžinti gautas subsidijas dėl visų darbuotojų. Jei:
1. Prastovos paskelbimo metu atleis bent vieną darbuotoją dėl darbdavio iniciatyvos ir be darbuotojo kaltės ir (ar) darbdavio valia
2. Prastovos paskelbimo metu suteikė nemokamas ilgesnes nei 1-os d.d. atostogas pagal 137 str. 2d., kuris skamba: „ilgiau negu vieną darbo dieną (pamainą) trunkančios nemokamos atostogos gali būti suteikiamos darbuotojo prašymu ir su darbdavio sutikimu“
Darbdavys turės grąžinti tik konkrečiam darbuotojui tenkančią subsidijos dalį, jei neišlaikė to darbuotojo darbo vietos pagal subsidijavimo sąlygas arba darbuotojas faktiškai dirbo, kai jam buvo paskelbta prastova.
Darbdavys negaus subsidijos dėl paskelbtos prastovos dėl konkretaus darbuotojo, jei per 1d.d. neinformuos VDI apie prastovos paskelbimą.
Subsidijas gali gauti visi darbdaviai, jei jie atitinka subsidijų gavimo sąlygas, nepriklausomai nuo to ar jų veikla susitraukė/sumažėjo/užsidarė.

Darbdavio prievolės:
1. Per 1 d.d. privalo informuoti VDI apie prastovos paskelbimą, nesvarbu ar jis teiks prašymą subsidijai gauti.
2. Prastovos metu darbdavys gali mokėti MMA (607eur) iki mokesčių, bet ne mažiau, jei darbuotojas dirba pilnu etatu. Darbdavys gali nuspręsti mokėti už prastovą ir daugiau nei MMA.
3. Paskelbus prastovą, iš darbuotojo negalima reikalauti, kad jis atvyktų į darbą
4. Jei paskelbta dalinė prastova, už prastovos laiką minimalus darbo užmokestis negali būti mažesnis nei MMA. Už darbo laiką – toks, koks numatytas darbo sutartyje.
5. Dalinės prastovos trukmė negali būti mažesnė nei dvi darbo dienos per savaitę arba 3val. per dieną.
5. Priėmus DK pakeitimą, per 1d.d. reikės informuoti apie prastovas, kurios prasidėjo iki DK pakeitimo
6. Gražinti gautą subsidiją per 2 mėnesius paaiškėjus, kad darbdavys pažeidė subsidijavimo sąlygas dėl darbo vietos išsaugojimo.

Subsidijos dydis ir gavimas:
1. Subsidiją paskirs užimtumo tarnyba, o mokės Sodra darbdaviui.
2. Subsidija gali būti dviejų rūšių. Pats darbdavys nuspręs kokią subsidiją jis norėtų gauti:
2.1. 70% nuo paskaičiuoto darbuotojo darbo užmokesčio už prastovą, kai subsidijos dydis ≤ 910.50 eur/mėn, Tokiu atveju darbdavys įsipareigoja 6 mėnesius po paskutinės subsidijos išmokėjimo neatleisti iš darbo nei vieno darbuotojo, dėl kurio buvo mokama subsidija, kai atleidimo priežastis: dėl darbdavio iniciatyvos be darbuotojo kaltės.
2.2. 90% nuo paskaičiuoto darbuotojo darbo užmokesčio už prastovą, kai subsidijos dydis ≤ 607 eur/mėn
Tokiu atveju darbdavys įsipareigoja 3 mėnesius po paskutinės subsidijos išmokėjimo neatleisti iš darbo nei vieno darbuotojo, dėl kurio buvo mokama subsidija, kai atleidimo priežastis: dėl darbdavio iniciatyvos be darbuotojo kaltės.
Subsidijos % pasirinkimui neturi įtakos ar įmonė yra nukentėjusių nuo COVID-19 VMI sąrašuose
3. Subsidijos mokėjimas nutraukiamas be prievolės grąžinti gautą subsidiją, jei nutraukimas yra dėl šių priežasčių:
3.1. Pasibaigus darbo sutarties terminui
3.2. Darbo užmokestis vėluojamas išmokėti daugiau kaip 7 dienas
3.3. Įmonei paskelbtas bankrotas arba įregistruojamas likviduojamos įmonės statusas
3.4. Paskelbiama karantino arba ekstremalios situacijos pabaiga

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija nuotrauka.

Projektų autoriai: SADM + Vyriausybė

https://e-seimas.lrs.lt/…/TAP/659c5d906f7311eaa38ed97835ec4…

https://e-seimas.lrs.lt/…/TAP/ee6bc0b06f7411eaa38ed97835ec4…

Kiti šaltiniai, kurie neturi teisės aktų statuso
https://uzt.lt/nauji-sprendimai-kas-gales-pasinaudoti-subs…/

Šaltinis: Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAAhttps://www.lbaa.lt/