Mažoji bendrija ar UAB?

Užsisakyti Mažosios bendrijos MB steigimo paslaugą galite skyriuje MB STEIGIMAS. Vargu ar kas greitu laiku pakeis visame Pabaltyje pamėgtą įmonės formą – Uždarąją akcinę bendrovę (UAB). Tačiau Ūkio ministerija, siekdama pagerinti sąlygas pradedančiam verslui, siekia įteisinti supaprastintą verslo formą – “Mažąją bendriją” (MB). Įvertinkite šios formos privalumus (trūkumus) pateikiamame palyginime: Ūkio ministerijos palyginimas populiariausių Lietuvoje veikiančių įmonių teisinių formų (IĮ, UAB) ir planuojamos įteisinti verslo formos “Mažoji bendrija” (MB): MB, IĮ ir UAB Kuo skiriasi ir kuo panašios šios verslo formos?

Vertinimo kriterijai MB Mažoji bendrija Individualioji įmonė UAB Uždaroji akcinė bendrovė
Minimalus dalyvių skaičius 1 (narys) 1 (savininkas) 1 (akcininkas)
Maksimalus dalyvių skaičius 10 (narių) 1 savininkas 249 (akcininkai)
Minimalus kapitalo dydis Kapitalo reikalavimas netaikomas Kapitalo reikalavimas netaikomas Ne mažesnis kaip 2500 EUR
Steigimas Įprastu arba elektroniniu būdu Įprastu arba elektroniniu būdu Įprastu arba elektroniniu būdu
Steigėjai Fiziniai asmenys Fizinis asmuo Fiziniai ar juridiniai asmenys
Juridinio asmens civilinė atsakomybė Ribota civilinė atsakomybė Neribota civilinė atsakomybė (jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka individualios įmonės turto, už įmonės prievoles atsako individualios įmonės savininkas visu savo turtu) Ribota civilinė atsakomybė
Sprendimo priėmimo (balsavimo) principas 1 dalyvis 1 balsas. Steigimo dokumente (nuostatuose) bus galima nustatyti kitokią balsų skirstymo dalyviams tvarką, jei MB bus dalyvių susirinkimas ir vadovas Sprendimus savininkas priima savarankiškai 1 akcija 1 balsas (išskyrus įstatyme numatytas išimtis)
Buhalterinė apskaita (teisinis reglamentavimas) Būtų numatyti paprastesni apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas (įstatymo 2 straipsnio 2 dalis), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. 1K-040 „Dėl Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“, 36-asis verslo apskaitos standartas „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė“ LR buhalterinės apskaitos įstatymas, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, LR įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas, verslo apskaitos standartai, tarptautiniai apskaitos standartai (taikomi pasirinktinai)
Kapitalas ir įnašai Kapitalą, reikalingą MB veiklai sudarytų dalyvių įnašai. Įnašu galėtų būti pinigai ar kitoks ekonomiškai įvertinamas turtas, priklausantis dalyviui nuosavybės teise. Dalyvių įnašų vertė būtų nustatoma dalyvių tarpusavio susitarimu Įmonės turtą sudaro: individualios įmonės nuosavybėn perduotas individualios įmonės savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs turtas, taip pat turtas, įgytas individualios įmonės vardu Įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. UAB akcijos gali būti apmokamos pinigais ir (ar) apmokančiajam asmeniui nuosavybės teise priklausančiais nepiniginiais įnašais
Pelno paskirstymas MB dalyviai galėtų paskirstyti pelną tiek už MB finansinius metus, tiek už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį Visas individualios įmonės pelnas paskiriamas savininkui Patvirtinęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi paskirstyti paskirstytinąjį bendrovės pelną (nuostolius).
Juridinio asmens organai Būtų sudarytos galimybės MB steigėjams (dalyviams) pasirinkti vieną iš dviejų MB organų struktūrų, kai MB yra: 1) MB dalyvių susirinkimas, kuris yra kartu ir MB valdymo organas; 2) MB dalyvių susirinkimas ir MB vadovas. Kai MB nebūtų atskiro vienasmenio valdymo organo – vadovo, dalyvių susirinkimas galėtų būti kartu ir MB valdymo organu. Individuali įmonė turi vienasmenį valdymo organą – individualios įmonės vadovas. Individualios įmonės savininkas kartu yra ir vienasmenis individualios įmonės valdymo organas – įmonės vadovas turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą. Gali būti sudaromas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas – valdyba.

Asmuo, veikiantis juridinio asmens vardu Santykiuose su kitais asmenimis MB vardu veiktų MB vadovas. Tuo atveju, kai MB dalyvių susirinkimas kartu būtų ir valdymo organas, turėtų būti paskirtas MB atstovas, įgyvendinsiantis MB susirinkimo priimtus sprendimus. Individualios įmonės vadovas vienvaldiškai veikia individualios įmonės vardu, jeigu individualios įmonės nuostatai nenustato kitaip.Santykiuose su kitais asmenimis UAB vardu vienvaldiškai veikia vadovas. Jeigu įstatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas, įstatuose turi būti nustatyta konkreti tokio atstovavimo taisyklė, pagal kurią kartu su valdymo organų (valdybos) nariais visais atvejais UAB vardu turi veikti ir vadovas. Šaltinis: www.ukmin.lt

Norėdami užsakyti FINITA paslaugas arba gauti papildomą informaciją:

  • Užpildykite kontaktų formą ir mes su jumis netrukus susisieksime.
  • Rašykite el. paštu info@finita.lt (parašykite savo vardą, įmonės pavadinimą, savo klausimą ir mes su jumis netrukus susisieksime)
  • Skambinkite tel. +370 5 2335050 arba tel. +370 600 20027, skype vardas finita-baltic

Jeigu norite sutaupyti ir įmonę įkurti su mažesnėmis išlaidomis, užsakykite FINITA naujų įmonių steigimo paslaugą – naujos įmonės UAB pilnas steigimas kainuos nuo € 195 + PVM. Apie įmonių steigimo paslaugas informaciją rasite skyriuje STEIGIMO PASLAUGŲ PAKETAI

Norite negaišdami laiko nusipirkti pilnai paruoštą darbui UAB – skaitykite skyriuje UAB PARDAVIMAS

Buhalterinės apskaitos tvarkymo kaina įmonėms – nuo € 77 + PVM


FINITA – Verslas lengvai!