MB mokesčiai, apmokestinimas

Mažosios bendrijos mokesčiai ir apmokestinimas

I. Mažosios bendrijos nario mokami mokesčiai ir įmokos

Gyventojų pajamų mokestis (GPM) –  20 proc. Mažosios bendrijos narys moka už save 1 kartą per metus nuo gautų pajamų, atskaičiavus deklaruotas kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas.

Mokesčiai ir įmokos mokami nuo mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos:
Pensijų socialinio draudimo įmoka – 26,3 proc.
nuo išsiimtos mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams lėšų sumos, kuri deklaruojama kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos. Įmoka mokama kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Jei tokių pajamų negauta (nedeklaruota), įmoka nemokama. Tuo atveju, jei asmuo turėtų kitų pajamų (pagal darbo sutartį, iš individualios veiklos) ir deklaruotų, kad mažoji bendrija gavo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, pensijų socialinio draudimo įmoka būtų mokama nuo visų pajamų šaltinių, o tuo pačiu didėtų asmens draudžiamosios pajamos, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo išmokos (pvz. pensijos dydis).  Mažosios bendrijos nario valstybinio socialinio draudimo įmokų bazė kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma, o šių įmokų bazė per mėnesį negali būti didesnė negu 4 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (pensijų socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo sumos, ne didesnės kaip 5 952 Lt per mėnesį arba 71 424 Lt per metus).

Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – 15 proc. nuo išsiimtos mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams lėšų sumos, kuri deklaruojama kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.

Sveikatos draudimo įmoka (PSD) – 9 proc. nuo pajamų. Ši įmoka mokama kartą per mėnesį nuo išsiimtos mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams lėšų sumos. Metinė įmoka turi būti ne mažesnė kaip 9 procentai 12 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio (12 x 850 Lt x 9 proc. = 918 Lt) ir ne didesnė, kaip 9 procentai 48 Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumos (48 x 1488 Lt x 9 proc. = 6 428 Lt).
Tais atvejais, kai Mažoji bendrija laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi Valstybinę mokesčių inspekciją arba neišsiima asmeniniams poreikiams pinigų, kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, Mažosios bendrijos nariai kas mėnesį už save moka 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos dydžio įmokas (77 Lt per mėn.).

II. Mažosios bendrijos įmonės mokesčiai

Pelno mokestis – 15 proc. Lengvata – 5 procentų pelno mokesčio tarifas taikomas tada, kai darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, o mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 1 milijono litų, bet jeigu tas pats asmuo yra dviejų mažųjų bendrijų savininkas, jam lengvatos netaikomos. Ji taip pat nebūtų taikoma, jeigu dviejų mažųjų bendrijų nariais, kurie turi daugiau nei pusę balsų, būtų tie patys asmenys.

PVM mokestis. PVM mokėtoju registruotis privalo jeigu atlygis už patiektas prekes (suteiktas paslaugas) šalies teritorijoje per paskutiniuosius 12 mėnesių didesnis nei 155 000 Lt., taip pat jeigu iš kitos valstybės narės įsigyja  prekių daugiau nei už 35 000 LT per kalendorinius metus.

Kada MB naudinga tapti PVM mokėtoju?
Tapti PVM mokėtoju gali būti naudinga, jeigu pagrindiniai prekių pirkėjai yra PVM mokėtojai, turintys teisę į PVM atskaitą. Tuomet pirkėjams pardavimo PVM apskaičiavimas problemų nekels, o mažoji bendrija galės susigrąžinti PVM už savo sąnaudas. Registruotis PVM mokėtoju naudinga ir tiems verslo subjektams, kurie eksportuoja prekes į trečiąsias šalis ar tiekia jas į kitas Europos Sąjungos šalis nares. Taip pat jeigu iš kitos valstybės narės įsigyja prekių daugiau nei už 35 000 Lt, nes tokiu atveju atsiras ne tik prievolė apskaičiuoti PVM ir sumokėti jį į biudžetą, bet įsigyjamas prekes kitos valstybės narės pardavėjas apmokestins taikydamas toje valstybėje narėje nustatytą PVM tarifą.

Šaltinis: Ūkio Ministerija

 

Norėdami užsakyti FINITA paslaugas arba gauti papildomą informaciją:

  • Užpildykite kontaktų formą ir mes su jumis netrukus susisieksime.
  • Rašykite el. paštu info@finita.lt (parašykite savo vardą, įmonės pavadinimą, savo klausimą ir mes su jumis netrukus susisieksime)
  • Skambinkite tel. +370 5 2335050 arba tel. +370 600 20027, skype vardas finita-baltic

Jeigu norite sutaupyti ir įmonę įkurti su mažesnėmis išlaidomis, užsakykite FINITA naujų įmonių steigimo paslaugą – naujos įmonės UAB pilnas steigimas kainuos nuo € 195 + PVM. Apie įmonių steigimo paslaugas informaciją rasite skyriuje STEIGIMO PASLAUGŲ PAKETAI

Norite negaišdami laiko nusipirkti pilnai paruoštą darbui UAB – skaitykite skyriuje UAB PARDAVIMAS

Buhalterinės apskaitos tvarkymo kaina įmonėms – nuo € 77 + PVM


FINITA – Verslas lengvai!