Kvietimas

Kvietimas užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką

Kvietimas reikalingas užsieniečiui dėl Šengeno vizos išdavimo kreipiantis į Lietuvos Respublikai atstovaujančią užsienyje kitos Šengeno valstybės diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą. Kvietimo prašyme negalima nurodyti ilgesnio nei 90 dienų užsieniečio buvimo Lietuvos Respublikoje termino.

Kvietimu kviečintis fizinis arba juridinis asmuo patvirtina savo įsipareigojimus:

 • pasirūpinti į Lietuvos Respubliką atvykstančio užsieniečio apgyvendinimu viešbutyje arba kitose gyvenamosios paskirties patalpose (kiekvienam iškviestam asmeniui ne mažiau kaip 14 m2 ploto) jo buvimo Lietuvoje laikotarpiu;
 • Iškilus nesklandumams padengti užsieniečio grįžimo, išsiuntimo ar grąžinimo į jo kilmės šalį išlaidas.

Kviesti užsienietį laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką gali fizinis asmuo arba juridinio asmens vadovas, dalyvis (akcininkas), įgaliotas darbuotojas, kuris yra:

 • Lietuvos Respublikos pilietis, deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje;
 • užsienietis, turintis leidimą gyventi ir deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje;
 • ES narės pilietis, deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje;
 • užsienietis, turintis galiojantį ES narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje;
 • Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis, deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.
 • Kvietėjo užsieniečio turimas leidimas laikinai gyventi turi galioti ilgiau nei kviečiamo užsieniečio nurodoma išvykimo iš Lietuvos Respublikos data.

Kvietimo patvirtinimą galima gauti pateikus:

 • kvietimo patvirtinimo prašymą teritorinei migracijos tarnybai pagal deklaruotą gyvenamąją vietą(fiziniam asmeniui), buveinės arba registracijos vietą (juridiniams asmeniui);
 • galiojantį asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, Lietuvos Respublikos piliečio pasą, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę arba kelionės dokumentą). Dokumentas grąžinamas asmeniui sutikrinus jo duomenis ir įsitikinus jo tapatybe;
 •  Viešbučio ar kitos apgyvendinimo įstaigos išduotas patvirtinimą, kad užsienietis bus apgyvendintas arba gyvenamosios paskirties patalpų savininko sutikimą užsieniečiui apsigyventi nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje;
 • Siekiant išvengti nesklandumų būtina kvietime įrašyti tikslius užsieniečio duomenis ir pageidautina pateikti užsieniečio kelionės dokumento su jo asmens duomenimis kopiją.
 • Kai kuriais atvejais kvietėjas turi pateikti/nurodyti ir papildomus duomenis, tokius kaip savo ryšį su kviečiamu užsieniečio arba kviečiamo užsieniečio atvykimo tikslą.

Mokestis už kvietimo patvirtinimą (5 EUR valstybės rinkliava) mokamas į į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5740) sąskaitas. Detalesnius duomenis mokėjimams atlikti galite rasti adresu www.migracija.lt

Kvietimo patvirtinamo terminas – 3 darbo dienos nuo dokumentų su prašymu pateikimo. Terminas gali būti pratęstas iki 7 darbo dienų siekiant patikrinti prašyme patvirtinti kvietimą pateikiamų duomenų tikrumą.

Kviečiamas užsienietis turi  nurodyti elektroninio kvietimo numerį Lietuvos vizų tarnybai užsienyje (užegistravus elektroninį kvietimą jo numeris pranešamas kviečiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui). Užsienietis gali, būdamas užsienio valstybėje, kreiptis dėl Šengeno vizos išdavimo į Lietuvos Respublikos ambasadą ar konsulatą ir pats užpildyti kvietimą.

Kvietimas gali būti nepatvirtintas dėl pateiktų neteisingų, tikrovės neatitinkančių duomenų, taip pat jeigu kviečiantis asmuo veikia trečiųjų asmenų prašymu arba prašoma patvirtinti kvietimą asmeniui, dėl kurio Šengeno valstybė į Šengeno informacinę sistemą yra įtraukusi įspėjimą dėl neįsileidimo pagal 1990 m. birželio 19 d. Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 2 tomas, p. 9) su pakeitimu, padarytu 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 (OL 2006 L 381, p. 4), 96 straipsnio nuostatas.

Norėdami užsakyti FINITA paslaugas arba gauti papildomą informaciją:

 • Užpildykite kontaktų formą ir mes su jumis netrukus susisieksime.
 • Rašykite el. paštu info@finita.lt (parašykite savo vardą, įmonės pavadinimą, savo klausimą ir mes su jumis netrukus susisieksime)
 • Skambinkite tel. +370 5 2335050 arba tel. +370 600 20027, skype vardas finita-baltic

Jeigu norite sutaupyti ir įmonę įkurti su mažesnėmis išlaidomis, užsakykite FINITA naujų įmonių steigimo paslaugą – naujos įmonės UAB pilnas steigimas kainuos nuo € 195 + PVM. Apie įmonių steigimo paslaugas informaciją rasite skyriuje STEIGIMO PASLAUGŲ PAKETAI

Norite negaišdami laiko nusipirkti pilnai paruoštą darbui UAB – skaitykite skyriuje UAB PARDAVIMAS

Buhalterinės apskaitos tvarkymo kaina įmonėms – nuo € 77 + PVM


FINITA – Verslas lengvai!