Leidimas gyventi

Leidimas laikinai gyventi – tai dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvoje jame nurodytą laiką. Įprastai suteikiama teisė laikinai gyventi Lietuvoje 1-ių metų terminui ir pratęsiama kas 1-ius metus. Užsienietis turi teisę pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvoje, ją keisti, išvykti iš Lietuvos ir į ją grįžti leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu.
Leidimą laikinai gyventi turintis asmuo gali laisvai judėti visoje Šengeno zonos šalyse neribojant buvimo laiko jose.

Leidimo laikinai gyventi privalumai:

 1. Leidimas gyventi yra laikinas ar pastovus statusas, leidžiantis jo turėtojui atvykti į Šengeno zonos šalis ir būti ten neribotą laiką (leidimo gyventi galiojimo laikotarpiu);
 2. Leidimas gyventi Lietuvoje suteikia galimybę vykti be vizų į visų Šengeno zonos valstybių teritoriją, neribojant buvimo laiko jose;
 3. Leidimas gyventi Lietuvoje palengvina vizų gavimą į tokias šalis kaip JAV, Kanada, Didžioji Britanija, Australija;
 4. Suteikia teisę dirbti Lietuvoje ir kitose ES valstybėse (yra papildomų sąlygų);
 5. Suteikia tokias pat socialines garantijas, kaip ir Lietuvos piliečiams: nedarbingumo pašalpa, vaiko gimimo pašalpa, medicina, mokslas ir pan., išskyrus politines (balsavimo) teises;
 6. Asmenims, turintiem leidimą gyventi Lietuvoje komercinės veiklos pagrindu ( ar UAB) suteikiama teisė įsigyti automobilį su galimybe jį eksploatuoti už Europos Sąjungos ribų (laikinas išvežimas pagal įvežimo šalies jurisdikciją).

Leidimo laikinai gyventi terminai:

 • iki 6 mėn. – prašymo išduoti pirmąjį leidimą laikinai gyventi nagrinėjimas;
 • iki 2 mėn. – prašymo pakeisti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimas.

Leidimas laikinai gyventi paprastai išduodamas vieneriems metams, išdavimo tvarką nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Leidimą dirbti užsienio pilietis privalo gauti iki atvykimo į Lietuvos Respubliką.

Pateikiami prašymai dėl leidimo gyventi suteikimo:

Užsienio pilietis, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai (tai yra, turintis galiojančią vizą), prašymą išduoti leidimą gyventi gali pateikti vidaus reikalų ministro įgaliotai institucijai, tačiau tokio prašymo pateikimas nesuteikia teisės užsienio piliečiui būti Lietuvos Respublikos teritorijoje iki bus išnagrinėtas užsieniečio prašymas išduoti leidimą gyventi ir priimtas teigiamas sprendimas. Taigi, užsienio pilietis turi atvykti į Lietuvą du kartus: pirmą kartą – dokumentų pateikimui migracijos departamentui. Sprendimas dėl leidimo išdavimo paprastai priimamas 3–6 mėnesių laikotarpyje. Kuomet yra priimamas sprendimas išduoti leidimą gyventi, užsienio pilietis šiuo pagrindu gauna vizą atvykti į Lietuvos Respubliką, atvykęs į Lietuvos Respubliką atsiima Leidimą gyventi.

 Ši paslauga teikiama ne Lietuvos Respublikos rezidentams.

Teikiame šias su migracija susijusias paslaugas:

 • užsieniečio įdarbinimui Lietuvoje reikiamų dokumentų parengimas;
 • laikinųjų leidimų bei nuolatinių leidimų gyventi ir dirbti Lietuvoje išdavimo dokumetų tvarkymas;
 • kvietimų atvykti į Lietuvą išdavimo dokumentų tvarkymas;
 • suteikiame konsultacijas, ruošiame reikiamus dokumentus, atstovaujame migracijos įstaigose;
 • teikiame kitas su migracija susijusias paslaugas.

Mes atliksime šiuos veiksmus:

 • paruošime dokumentus dėl laikinųjų ar nuolatinių leidimų gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje gavimo;
 • suteiksime konsultacijas bei padėsime visais klausimais, susijusiais su kvietimų atvykti į Lietuvos Respubliką tvirtinimu, bei kitais su tuo susijusiais klausimais;
 • Jūsų pageidavimu suteiksime gyvenamąją vietą bei teisę deklaruoti Jūsų gyvenamąją vietą mums arba mūsų partneriams priklausančiose gyvenamosios paskirties patalpose;
 • Įsteigsime arba parduosime įmonę Jūsų verslui, padėsime sukurti verslo pradžią bei užmegzti reikalingus verslo ryšius;
 • Tvarkysime Jūsų įmonės buhalterinę apskaitą ir pateiksime Jūsų verslui naudingiausius mokesčių optimiavimo sprendimus;
 • suteiksime konsultacijas bei parinksime geriausią sprendimą pilietybės gavimo klausimais;
 • atstovausime Jums Lietuvos Respublikos valstybinėse institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose.

 

Norėdami užsakyti FINITA paslaugas arba gauti papildomą informaciją:

 • Užpildykite kontaktų formą ir mes su jumis netrukus susisieksime.
 • Rašykite el. paštu info@finita.lt (parašykite savo vardą, įmonės pavadinimą, savo klausimą ir mes su jumis netrukus susisieksime)
 • Skambinkite tel. +370 5 2335050 arba tel. +370 600 20027, skype vardas finita-baltic

Jeigu norite sutaupyti ir įmonę įkurti su mažesnėmis išlaidomis, užsakykite FINITA naujų įmonių steigimo paslaugą – naujos įmonės UAB pilnas steigimas kainuos nuo € 195 + PVM. Apie įmonių steigimo paslaugas informaciją rasite skyriuje STEIGIMO PASLAUGŲ PAKETAI

Norite negaišdami laiko nusipirkti pilnai paruoštą darbui UAB – skaitykite skyriuje UAB PARDAVIMAS

Buhalterinės apskaitos tvarkymo kaina įmonėms – nuo € 77 + PVM


FINITA – Verslas lengvai!