Mokesčio lengvata investicijoms į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą

Vienetų sąnaudos (kitos nei ilgalaikio turto įsigijimo), patirtos atliekant mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, iš pajamų atskaitomos tris kartus, jei tenkinama ši sąlyga – atliekami mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros darbai yra susiję su vieneto įprastine vykdoma ar numatoma vykdyti veikla, iš kurios yra arba bus uždirbamos pajamos ar gaunama ekonominė nauda.

Vyriausybė yra patvirtinusi Sąnaudų  priskyrimo  mokslinių  tyrimų  ir  eksperimentinės plėtros darbų  sąnaudoms tvarkos aprašą, kuriame nurodyta kokios konkrečiai sąnaudos ir kiek jų (kokia jų dalis) gali būti priskiriamos  mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros  darbų sąnaudoms.

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje naudojamo ilgalaikio turto, tokio kaip „mašinos ir įrengimai“, „įrenginiai“, „kompiuterinė technika ir ryšių priemonės“, „kitas aukščiau neišvardintas materialusis turtas“, „programinė įranga“, „įsigytos teisės“, „kitas nematerialusis turtas“, įsigijimo kaina ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriama per 2 metus.

Šaltinis:   www.finmin.lt

 

Norėdami užsakyti FINITA paslaugas arba gauti papildomą informaciją:

  • Užpildykite kontaktų formą ir mes su jumis netrukus susisieksime.
  • Rašykite el. paštu info@finita.lt (parašykite savo vardą, įmonės pavadinimą, savo klausimą ir mes su jumis netrukus susisieksime)
  • Skambinkite tel. +370 5 2335050 arba tel. +370 600 20027, skype vardas finita-baltic

Jeigu norite sutaupyti ir įmonę įkurti su mažesnėmis išlaidomis, užsakykite FINITA naujų įmonių steigimo paslaugą – naujos įmonės UAB pilnas steigimas kainuos nuo € 195 + PVM. Apie įmonių steigimo paslaugas informaciją rasite skyriuje STEIGIMO PASLAUGŲ PAKETAI

Norite negaišdami laiko nusipirkti pilnai paruoštą darbui UAB – skaitykite skyriuje UAB PARDAVIMAS

Buhalterinės apskaitos tvarkymo kaina įmonėms – nuo € 77 + PVM


FINITA – Verslas lengvai!