Ateina euras – perskaičiuokite savo įmonės įstatinį kapitalą

Ateina euras – perskaičiuokite savo įmonės įstatinį kapitalą

Euro įvedimas nenumaldomai artėja. Jau sausio 1 dieną iš bankomato galėsime paimti pirmuosius lietuviškus eurus, o sausio atlyginimus ir išmokas gausime jau eurais. Eiliniai darbuotojai susirūpinę euro vertimu ir jo įtaka mažmeninėms kainoms, tuo tarpu įmonių vadovai ir buhalteriai jau pradeda jaudintis dėl kitų dalykų, susijusių su naujos valiutos įvedimu.

Spalio mėnesį buvo priimtas vienas svarbus ir ilgokai lauktas įstatymas – LR Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymas. Ilgokas pavadinimas, ar ne? Bet ne pavadinimas svarbiausia. Šio įstatymo tikslas – apibrėžti, kokia tvarka UAB ir AB gali perrašyti įstatinį kapitalą litais į įstatinį kapitalą eurais.

Spėkite, ar čia bus kokių staigmenų? Deja, ne. Perrašymas vykdomas pagal euro įvedimo įstatyme numatytą tvarką ir oficialų kursą – 3,45280 Lt už 1 eurą. Apvalinimas vykdomas iki dviejų skaičių po kablelio. Taigi, minimalus UAB įstatinis kapitalas nuo sausio 1 dienos bus 2896,20 euro (10 000 Lt/3,45280=2896,200). Visa tai galioja įmonėms, įsteigtoms iki 2014 metų gruodžio 31 dienos.

Tokiu pačiu principu bus konvertuojamos ir įmonės valdomos obligacijos ir kiti vertybiniai popieriai, kurie dabar yra įforminti litais. Obligacijų kainos ir palūkanos taip pat skaičiuojamos eurais pagal oficialų keitimo kursą ir apvalinamos centų tikslumu dviem skaičiais po kablelio. Keitimas į eurą yra tik keitimas ir jokių papildomų prievolių akcininkams ar vertybinių popierių savininkams neturi. Jei reikės bent 1 euro centu padidinti arba sumažinti akcininkų turimų akcijų vertę, galios jau kiti akcinių bendrovių veiklą reglamentuojantys teisės aktai (akcinių bendrovių įstatymas, bendrovės įstatai ir t.t.).

Gera naujiena yra ta, kad po 2015 metų sausio 1 dienos registruojamoms įmonėms keičiasi įstatinio kapitalo dydis.

Dėmesio! Minimalus įstatinis kapitalas uždarajai akcinei bendrovei bus 2500 eurų. Tai net beveik 400 eurų mažiau, nei yra dabar. Akcinės bendrovės minimalus įstatinis kapitalas dar labiau mažinamas. Jis bus 40 000 eurų. Dabar pavertus minimalų 150 000 litų įstatinį kapitalą į eurus, bendrovės turės įforminti 43 443,00 eurų kapitalą. Taigi kitais metais AB steigėjams reikės beveik 3500 eurų mažiau, norint įsteigti akcinę bendrovę. Tai nėra labai dideli pinigai, tačiau juos galima panaudoti kad ir profesionalioms buhalterinėms paslaugoms.

Ką dabar daryti įmonių vadovams ir buhalteriams?

Kol kas daryti nieko nereikia. Visų pirma, įstatymas dar neįsigaliojęs, nors ir buvo priimtas spalio 14 dieną. Kitas svarbus momentas yra tas, kad įstatymas įpareigoja bendrovės savininkus pakeisti bendrovės įstatus juose nurodant įstatinį kapitalą eurais per dvejus metus – iki 2016 metų gruodžio 31 dienos. Tai labai daug gražaus laiko, kad vadovai ir akcininkai susitvarkytų dokumentaciją. Toks laiko tarpas buvo suteiktas siekiant sąmyšio ir chaoso versle. Primename, kad norint pakeisti įstatus reikia šaukti neeilinį akcininkų susirinkimą. 2 metų terminas leis reikiamus įstatų punktus pakeisti per artimiausią akcininkų susirinkimą, kuris vykstą kartą per metus. Taip bus sumažintos dėl šio keitimo galimai patiriamos išlaidos.

Jeigu dar kyla klausimų dėl įstatinio kapitalo ir turimų vertybinių popierių perrašymo eurais, geriausiakreiptis į profesionalius finansininkus bei teisininkus. Įmonių grupės FINITA specialistai pasiruošę Jums padėti sutvarkyti šią nelabai skubią, bet svarbią procedūrą.

 

Verslo grupė FINITA teikia kompleksinę pagalbą atidarant verslą, nuo įmonės steigimo, buhalterinės apskaitos paslaugų iki tarpininkavimo gaunant atitinkamus leidimus, licencijas, atestus ir kt. paslaugų. Daugiau apieverslo grupės FINITA teikiamas paslaugas:https://www.finita.lt/

Straipsnį rengė UAB „Finita“