Licencijų išdavimo tvarkos supaprastinimas

2014 metų sausio 16 dieną posėdžio metu Viešojo valdybos tobulinimo komisija pritarė Ūkio ministerijos siūlymams dėl licencijų išdavimo tvarkos supaprastinimo. Posėdžio metu buvo atlikta  12 ministerijų bei Lietuvos banko pateiktos informacijos analizė dėl 423 licencijų rūšių išdavimo tvarkos. Siūloma supaprastinti verslo kūrimo sąlygas, sumažinti biurokratiją licencijų ir leidimų išdavimo srityse.

Svarstymo metu buvo siūloma atsisakyti 13 perteklinių licencijų (atsisakius jų verslas per metus sutaupytų 0,53 mln litų), o 53 licencijas pa­keis­ti ma­žiau vers­lą ri­bo­jan­čia prie­mo­ne  – deklaravimu (bus sutaupyta  0,2 mln litų per metus). Vidutiniškai per metus išduodama 14700 naikinamų ir keičiamų licencijų. Vyriausybei pritarus siūlymams, verslininkas galės pradėti veiklą jau kitą dieną nuo pranešimo apie planuojamą pradėti nerizikingą veiklą pateikimo institucijai dienos ir nereikės laukti 30 dienų kol bus išduota licenciją. Pakeitus licencijas deklaracijomis, bus išvengiama laukimo kaštų verslui, o valstybė sutaupys 10 mln litų išdavimo kaštų.

Problemos, dėl kurių reikėtų atsisakyti perteklinių licencijų: išduodamų licencijų tvarka yra nustatyta įstatymų lydimaisiais aktais, o ne pačiais įstatymais; institucijos  taip pat taiko griežčiausią reguliavimą užtikrinant veiklos kontrolę nekreipiant demėsio, kad nuo to nukenčia vartotojai; nėra centralizuotos informacijos pateikimo tvarkos, nesudaromas licencijų registras.

Aptartos galimos pasekmės dėl pasikeitimų licencijavo srityje. Licencijavimo tvarkos supaprastinimas galėtų padidintį licencijų kainų konkurenciją, o taip pat manoma, kad pablogės turto vertinimo kokybė bei kvalifikacija.

Daugiausiai diskusijų sukėlė odontologo praktikos licencijų išdavimas, keleivių vežimas taksi automobiliais, gido pažymėmijai, teisę vygdyti vairuotojo pirminį mokymą, veterinarijos praktikos licencijų išdavimas bei kitų. Pilnas sąrašas naikinamų licencijų rūšių bei keičiamų į deklaravimą bus pateiktas po Vyriausybės patvirtinimo, o visi teises aktų pakeitimų projektai turi būti pateikti iki šių metų gegužės 31d.

2014 metais vasario mėn įvyko Vyriausybės posėdis, dėl galutinės licencijų išdavimo tvarkos supaprastinimo. Vyriausybė pritarė Ūkio ministerijos siūlymams, tačiau siūlo atsisakyti 10 licencijų rūšių, 52 licencijų rūšis pa­keis­ti ma­žiau vers­lą ri­bo­jan­čia prie­mo­ne  – deklaravimu, o tai pat pateikė pastabų dėl 160 licencijų rūšių liberalizavimo. Šio sprendimo priėmimas, tai pirmas žingsnis pereinant prie sumaniojo licencijų išdavimo, taikant tik būtinus proporcingus reikalavimus verslininkams, kas padės sumažinti administracinę naštą verslui ir valtybei, bei skatins užimtumą.

Visų naikinamų, keičiamų deklaravimų bei liberalizavimui pateiktų licencijų sarašas dar neskelbiamas viešai, kol nebus paruošti įstatymų pakeitimo projektai bei patvirtinti LR Seime.