Kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius atranka: skelbiamos pokalbio su vertinimo komisija temos


Loading...

Š. m. rugsėjo 7 d. vyks Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius atrankos vertinimo komisijos posėdis, kuriame organizacijos bus vertinamos balais. Po šio vertinimo atrinktų organizacijų atstovai bus kviečiami į pokalbį su vertinimo komisija. Organizacijų siūlomų atstovų pokalbis su atrankos vertinimo komisija vyks šiomis temomis: Europos Sąjungos (ES) institucijos, jų kompetencija ir ES teisėkūros procesas; ES teisė, jos šaltiniai; ES veiklos sritys; socialinė partnerystė ES lygiu; ES reikalų koordinavimas Lietuvoje; Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto tikslai, veikla, struktūra; motyvacija tapti Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariu.


Per pokalbį bus tikrinamos organizacijų atstovų žinios šiomis temomis, taip pat gebėjimas bendrauti užsienio (anglų, prancūzų arba vokiečių) kalba. Per pokalbį bus užduodami 5 klausimai, vienodi visiems atstovams.


Iš Lietuvos į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius bus atrinkti 9 kandidatai – po 3 iš atskirų tikslinių grupių: darbdavių, darbuotojų ir atstovaujančiųjų įvairiems kitiems pilietinės visuomenės interesams. Atrenkant kandidatus vertinama organizacijos atstovaujama visuomenės dalis, veikla, patirtis, narių skaičius, finansinis stabilumas ir kiti kriterijai.


Atranką į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius sudaro trys etapai: pasiūlymų administracinės atitikties ir organizacijos tinkamumo vertinimas; organizacijų vertinimas balais; kandidatų pokalbis su vertinimo komisija. Atrinktų kandidatų į komitetą sąrašą Ūkio ministerija teikia tvirtinti Vyriausybei. Apie kandidatais siūlomus Lietuvos organizacijų atstovus Užsienio reikalų ministerija informuoja ES Tarybą.


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas yra 1957 metais įsteigtas ES patariamasis organas. Europos Parlamentas, ES Taryba ir Europos Komisija, prieš priimdami naujus teisės aktus įvairiose srityse, yra įpareigoti konsultuotis su šiuo komitetu. Pagrindinis komiteto tikslas yra užtikrinti, kad ES politika ir teisėkūra būtų demokratiškesnė ir efektyviau tenkintų ES piliečių poreikius.


Šaltinis: UKMIN.lt