Indonezijos rinka atveriama lietuviškiems maisto produktams

2019 12 12

indo.jpg

Žemės ūkio viceministras Evaldas Gustas Indonezijoje su kompetentingomis institucijomis sprendė lietuviškų maisto produktų eksporto leidimų klausimus, taip pat – Halal leidimų procedūras, leisiančias į šią 263 mln. gyventojų turinčią šalį eksportuoti daugiau lietuviškų produktų.


Indonezijos rinka vis labiau atsiveria lietuviškiems maisto produktams. Susitikime su Žemės ūkio gyvūnų sveikatos direktorato vadovybe aptartos intensyvesnio pieno ir kiaušinių produktų eksporto galimybės, būtent šių maisto produktų vartojimas šioje Pietryčių Azijos šalyje ženkliai didėja. Sutarta nedelsiant imtis reikiamų sertifikatų suderinimo procedūrų.


Šiuo metu pieno produktų eksporto leidimus į Indoneziją siekia gauti 14 mūsų šalies įmonių. Vienos iš jų reikalingų dokumentų vertinimas yra baigtas, dar dviejų procedūros greitai bus baigtos. Įmonių auditus numatoma atlikti jau kitais metais.


Lietuviškų maisto produktų eksporto galimybėms, pristatymui ir sklaidai Indonezijoje daugiausia dėmesio buvo skirta ir susitikime su Lietuvos garbės konsulu S. Kadarisman. Konsulatas pasirengęs bendradarbiauti su Lietuvos įmonėmis ir teikti pagalbą rinkos atvėrimo klausimais.


Šiuo metu didžiąją dalį į Indoneziją eksportuojamos lietuviškos žemės ūkio produkcijos sudaro išrūgų miltai – jų per šiuos metus iki gruodžio pradžios buvo išvežta daugiau kaip 5 tūkst. t, taip pat eksportuota beveik 62 t sūrių, 150 t maistinių pieno miltų, 209 t šunų, kačių ėdalo ir kt.


Susitikime su ES atstovybės vadovu ambasadoriumi V. Piket viceministras E. Gustas aptarė ES-Indonezijos derybas dėl laisvos prekybos susitarimo bei ES pastangos harmonizuoti eksporto leidimų išdavimą, tuo palengvinant valstybių narių prieigą prie šios rinkos. Išsakyti Lietuvos prioritetai dėl maisto produktų rinkos atvėrimo.


 

Šaltinis: UKMIN.lt