Žuvininkystės sektorius: iššūkiai – įveikiami

2019 12 10

zuuuuuu.jpg

Šalies žvejai, akvakultūros įmonės ir žuvininkystės regionų bendruomenės gali pasinaudoti  Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos parama. Žemės ūkio ministerijoje surengtame šios programos stebėsenos komiteto posėdyje įvertinta įgyvendinimo pažanga, aptarti aktualiausi klausimai ir problemos.


Iki 2019 m. rugsėjo 30 d. iš viso gauta 410 paramos paraiškų. Daugiausiai – 243 – paraiškų gauta pagal I-ąjį Sąjungos prioritetą „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“.


Stebėsenos komiteto nariai nutarė į veiksmų programą įtraukti naują gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonę. Galutiniai šios priemonės naudos gavėjai – akvakultūros įmonės, susiduriančios su žuvų ligų ir padidėjusio mirštamumo problemomis.


„Iki programos įgyvendinimo pabaigos liko metai, turime tikrai neišnaudotų galimybių. Siekiant viso žuvininkystės sektoriaus konkurencingumo kėlimo ir veiklos efektyvinimo, investicijos yra būtinos. Tačiau šiame sektoriuje dar daug pykčio ir nesusikalbėjimo, todėl turime ne baksnoti vieni į kitus pirštais ir kaltinti, bet kartu suremti pečius“, – kalbėjo žuvininkystės sritį kuruojantis žemės ūkio viceministras Petras Narkevičius, pasiūlęs nedelsti ir kuo greičiau surengti susitikimų ciklą su atskirais socialiniais partneriais, detaliau aptarti probleminius klausimus.   


Pasirengimą paramos laikotarpiui po 2020 m. aptarė posėdyje dalyvavę Europos Komisijos atstovai. Pasak jų, esminiai akcentai bus skirti aplinkosaugai, akvakultūrai, pakrantės bendruomenėms, darbo vietų kūrimui ir kt. Valstybės narės turės daugiau lankstumo rengdamos tinkamumo finansuoti taisykles, todėl, tikimasi, pagerės bendravimas tarp institucijų ir žvejų, bus orientuojamasi į rezultatus.


Kadangi svarbu detalizuoti norimas finansuoti veiklas, diskusijos dėl naujojo finansinio laikotarpio su suinteresuotais socialiniais partneriais bus inicijuotos jau kovo mėnesį.

Šaltinis: UKMIN.lt