Transporto licencija

FINITA transporto įmonių licencijavimas bei licencijuotų transporto įmonių pardavimas

Atliekame krovininio bei keleivinio transporto įmonių paruošimą licencijavimui, buhalterinių ataskaitų paruošimą bei rekomendacijas transporto įmonės licencijavimui, teikiame konsultacijas ir atliekame pilną licencijuojamos įmonės dokumentacijos tvarkymą iki transporto licencijos gavimo. Padedame įmonei atitikti Valstybinės kelių transporto inspekcijos reikalavimus dėl dirbančio kompetetingo transporto specialisto (-ų), transporto įmonės kapitalo, transporto įmonės (vežėjo) valdymo centro, buveinės, sunkvežimių stovėjimo vietos (aikštelės) bei kitus reikalavimus.

Vežėjai, turintys nustatyta tvarka Valstybinės kelių transporto inspekcijos išduotą licenciją, gali vykdyti keleivių vežimą autobusais už atlygį ir krovinių vežimą už atlygį krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos.

FINITA tarpininkauja gaunant Valstybinės kelių transporto inspekcijos išduodamas leidimus/licencijas:

– Bendrijos licencijas vežti keleivius, suteikiančias teisę vežti keleivius autobusais tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje;

– Bendrijos licencijas, suteikiančias teisę vežti krovinius tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos;

– licencijas, suteikiančias teisę vežti keleivius Lietuvos Respublikos teritorijoje;

– licencijas, suteikiančias teisę vežti krovinius Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos.

Licencijuota transporto įmonė privalo turėti faktinę ir nuolatinę buveinę valstybėje narėje, būti nepriekaištingos reputacijos, būti tinkamos finansinės būklės, turėti reikalaujamą profesinę kompetenciją (dirbantį kompetetingą transporto specialistą/transporto vadybininką)

Reikalavimai licencijuotoms transporto įmonėms detalizuoti reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4–8 straipsniuose, jų taikymas reglamentuotas Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (Žin., 1996, Nr. 119-2772; 2011, Nr. 132-6276) 8 straipsnyje ir Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 (Žin., 2011, Nr. 152-7150).

Atliekame dokumentų paruošimą gauti transporto licencijos kopijai, kuri reikalinga kiekvienai naujai vežėjo transporto priemonei keleiviams ar kroviniams vežti.

Transporto įmonę su veiklos istorija galite nusipirkti (išsirinkti) adresu FINITA VERSLO SKELBIMAI

Norėdami užsisakyti FINITA transporto įmonių licencijavimo paslaugą, įsigyti naują transporto įmonę su licencija arba gauti papildomą informaciją:

Užpildykite kontaktų formą ir mes su jumis netrukus susisieksime.

Rašykite el. paštu info@finita.lt (parašykite savo vardą, įmonės pavadinimą, savo klausimą ir mes su jumis netrukus susisieksime).

Skambinkite tel. +370 5 2335050 arba tel. +370 600 20027, skype vardas finita-baltic

Buhalterinės apskaitos tvarkymo kaina įmonėms – nuo € 77 + PVM

FINITA – Verslas lengvai!